Yara rapporterer økt resultat for andre kvartal

Oslo, 19. juli 2022: Yara leverer økt avkastning med økte priser og sterke resultater fra virksomhetene utenfor Europa, som mer enn utlignet høyere europeisk gasskostnad og lavere salgsvolumer. Driftsresultatet 1 for andre kvartal var USD 1.223 millioner sammenlignet med USD 477 millioner ett år tidligere.

«Yaras virksomhet er robust, og jeg vil takke hele Yara-organisasjonen for nok en sterk innsats i et volatilt marked», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara. «Det er imidlertid stor risiko for nitrogenmangel og videre prisøkninger dersom gassituasjonen i Europa forverres ytterligere» sier Holsether.

EBITDA eksklusive spesielle poster1 var USD 1.475 millioner for andre kvartal, sammenlignet med USD 775 millioner ett år tidligere. Nettoresultat henførbart til aksjonærer i Yara International ASA var USD 664 millioner (USD 2,61 per aksje) sammenlignet med USD 539 millioner (USD 2,10 per aksje) ett år tidligere.

Yaras fundamentale markedsforhold er gode, med kontinuitet i matproduksjon og matverdikjeden høyt på den globale agendaen. En kombinasjon av sesongmessig lavere etterspørsel på den nordlige halvkule og økt europeisk gasspris fører imidlertid til betydelige nedstengninger av nitrogenproduksjon i Europa, inkludert Yara. Yara har midlertidig stanset produksjonen ved flere fabrikker, tilsvarende en årlig kapasitet på 1,3 millioner tonn ammoniakk og 1,7 millioner tonn ferdigvare på nåværende tidspunkt.

Yara publiserer også i dag sitt første Grønne finansieringsrammeverk som understreker selskapets forpliktelse til bærekraft som en integrert del av sin strategi. Prosjekter som kvalifiserer som grønne forventes å skape betydelig miljøfordeler ved å avkarbonisere matverdikjeder, inkludert produksjon og bruk av gjødsel, samt ved å begrense behovet for å utvide jordbruksareal. CICERO har utstedt en tredjepartsvurdering og klassifisert rammeverket som medium-grønt. Lenke til rammeverket:

https://www.yara.com/investor-relations/share-and-debt-information/debt-financing/

Yara fortsetter å genere solid avkastning som fører til sterk utbyttekapasitet fremover i tråd med Yaras retningslinjer for kapitalallokering. Selskapet utbetalte utbytte på USD 796 millioner i andre kvartal, og styret vil vurdere ytterligere utbetalinger til aksjonærer i forbindelse med 3Q-resultatene.

Lenke til rapporten, presentasjonen og webcast 19. juli kl. 12:00:

https://www.yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/

1) For definisjon og avstemming av alternative resultatmål, se APM avsnitt side 34-40 i kvartalsrapporten

Alternative resultatmål: Alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 34-40 i kvartalsrapporten.

Kontakt:

Silje Nygaard, Investorkontakt

Mobil: +47 957 04 843

E-post: silje.nygaard@yara.com

Kristin Nordal, Mediekontakt

Mobil: +47 900 15 550

E-post: kristin.nordal@yara.com

Om Yara

Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.

For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2021 hadde Yara en omsetning på 16,6 milliarder USD.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Deja un comentario